Slider

Contact rapid
Nume/Prenume

Telefon

Selecteaza polita asigurare

Solutionarea alternativa a litigiilor

Pentru solutionarea unui litigiu va puteti adresa Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor denumita in continuare SAL-FIN. Aceasta functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F si are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori si entitatile supravegheate de catre ASF.

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Consumatorii pot accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu Asiguratorul/Brokerul de asigurari in cauza.

Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere celorlalte metode de solutionare a litigiilor, inclusiv dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de O.G nr. 38/2015.

Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt gratuite, iar cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare solutionarii litigiului sunt in sarcina partii care le solicita.

Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute aici si la adresa de internet: www.salfin.ro.

Regulamentul privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar non-bancar

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii în cadrul SAL-FIN

omniasig_logo
Ergo_logo-transparent
58318d3bd3ee0

Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL
CUI 17529155; Inregistrat la ORC sub nr. J40/7813/2005; autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3893; RBK – 292/15.06.2005; operator de date cu caracter personal nr. 17581