Slider

Contact rapid
Nume/Prenume

Telefon

Selecteaza polita asigurare

Ce este asigurarea de garantii?

Este o alternativa avantajoasa la scrisoarea de garantie bancara, necesara companiilor care participa la diverse licitatii pentru achizitiile publice de bunuri si servicii si/ sau de companiilor care incheie sau au in derulare contracte de executie de lucrari de constructii cu beneficiari privati sau autoritati publice.Asigurarea de garantii are la baza prevederile contractului de lucrari sau de prestari servicii care impune obligativitatea furnizorului /executantului de a constitui in favoarea beneficiarului/contractantului diverse tipuri de garantii care vizeaza fie returnarea avansului, fie buna executie, fie remedierea defectiunilor in perioada post-executie, fie retineri din facturi in contul garantiilor de buna executie sau de mentenanta

Riscuri asigurate:

  • Riscurile care decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce iti revin in relatia cu terti/beneficiarii
  • Pierderile provocate beneficiarilor pe care nu le poti acoperi la data solicitarii de plata transmisa de catre acestia.

Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL
CUI 17529155; Inregistrat la ORC sub nr. J40/7813/2005; autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3893; RBK – 292/15.06.2005; operator de date cu caracter personal nr. 17581

omniasig_logo
Ergo_logo-transparent
58318d3bd3ee0

Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL
CUI 17529155; Inregistrat la ORC sub nr. J40/7813/2005; autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3893; RBK – 292/15.06.2005; operator de date cu caracter personal nr. 17581