Slider

Contact rapid
Nume/Prenume

Telefon

Selecteaza polita asigurare

PIERDERI FINANCIARE URMARE A INTRERUPERII AFACERII (BUSINESS INTERUPTION)

Ce este asigurarea de pierderi financiare?

Asigurarea de pierderi financiare din intreruperea afacerii este o asigurare de consecinta, acoperind pagubele cauzate de intreruperea activitatii ca urmare a avarierii, distrugerii ori pierderii bunurilor asigurate folosite de tine in activitate (mijloacelor fixe sau circulante, de exemplu: cladiri, masini, utilaje, instalatii, echipamente, materii prime etc.) din cauza unor riscuri acoperite prin Polita cadru (Asigurarea cladirii si a bunurilor, Asigurarea masinilor si utilajelor pentru avarii accidentale sau Asigurarea echipamentelor electronice).

De ce ai nevoie?

Pentru ca in caz de evenimente neprevazute in compania ta, vei suferi pierderi de venit din cauza incetarii activitatii si vei suporta cheltuieli suplimentare pentru relocarea acesteia.

Exemple de evenimente neprevazute: incendiu, cutremur, furtuna, inundatii, apa de conducta, avarii accidentale ale masinilor/utilajelor, supratensiune etc.

Consecinte: pierderi cauzate de distrugerea bunurilor si pierderi de venit din cauza incetarii productiei, cresterea cheltuielilor de operare.

Primesti despagubiri pentru pierderea de profit brut cauzata de: 

  • Reducerea cifrei de afaceri ca urmare a intreruperii activitatii datorita producerii unui risc asigurat;
  • cresterea cheltuielilor de exploatare prin aparitia unor costuri suplimentare necesar a fi efectuate in mod rational, numai in scopul diminuarii sau evitarii scaderii cifrei de afaceri comparativ cu cea care s-ar fi realizat in perioada de despagubire, daca nu s-ar fi produs evenimentul asigurat. Costurile suplimentare nu trebuie sa depaseasca valoarea pierderii de profit evitata ca urmare a efectuarii acestora in acest scop. Din costurile suplimentare se scad cheltuielile generale aferente perioadei de intrerupere a activitatii (cheltuieli deductibile din profitul brut care nu se mai efectueaza ca urmare a intreruperii activitatii).
omniasig_logo
Ergo_logo-transparent
58318d3bd3ee0

Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL
CUI 17529155; Inregistrat la ORC sub nr. J40/7813/2005; autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3893; RBK – 292/15.06.2005; operator de date cu caracter personal nr. 17581