Slider

Contact rapid
Nume/Prenume

Telefon

Selecteaza polita asigurare

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL, vă informeaza dupa cum urmeaza:
Pentru a face demersuri in vederea încheierii de contracte de asigurare prin intermediul Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL (“Teaha Asigurari”), cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Teaha Asigurari . În consecinta, fără a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Teaha Asigurari nu va putea să incheie polita de asigurare pe care o solicitati sau, dupa caz, nu va putea executa contractul de asigurare in care sunteti/veti fi parte/ale caror efecte se produc fata de dvs. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.
 Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Teaha Asigurari pentru urmatoarele scopuri:
·       prestarea serviciilor de asigurare (cotatii, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polite, memento plati scadente, reinnoiri polite);
·       Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:
·       Contractului de asigurare in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati
·       Unor obligatii legale.
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate către: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale („PAID”) in cazul politelor de asigurare obligatorie a locuințelor, societati de asigurare, furnizori de servicii (furnizori de servicii de calculatie a primelor, unitati reparatoare, clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), alti destinatari imputerniciti expres de catre Teaha Asigurari , în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.
Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru incheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, vor fi reținute in baza de date Teaha Asigurari, pentru faza de ofertare si dupa incheierea contractului, pe perioada in care dvs. sunteti Client Teaha Asigurari, la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie si din reglementarile interne privitoare la stocare.
Incepând cu 25 mai 2018 aveti următoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de stergere, dreptul de restricţionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obtine confirmarea, dreptul de va modifica sau retrage consimţământului, dreptul la opozitie, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare prin intermediul Teaha Asigurari, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Teaha Asigurari la adresa de e-mail: datapro@teahaasigurari.ro , in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa poștală menționată mai sus.
 
*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea.
*In cazul in care comunic (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare persoanei respective
 
Teaha Asigurari – Broker de Asigurare SRL
 
Green Gate Offices
Bd. Tudor Vladimirescu, nr.22, et. 5, Unit 1, sector 5,
Bucuresti, cod postal 050883
 
Tel: +40 – 21.407.49.13
Fax: +40 – 21.313.88.57
E-mail: asigurari@teaha.ro
 
 
CUI 17529155; RC J40/7813/2005
Autorizatie functionare nr. 3893; RBK – 292/15.06.2005